De deelnemers kunnen zich direct aanmelden via de website bij de opleidingscoördinator Koert Vermeulen en worden daarna uitgenodigd voor een intakegesprek. Contactgegevens: k.vermeulen@sspbgroningen.nl of 06-11144590

Als het intakegesprek positief is wordt een aantal testdagen veelal in samenwerking met een docent van de ROC.
De testdagen zijn van toepassing op alle deelnemers aan de SSPB en in waardering willen komen voor een leerwerkcontract.

Tijdens de testdagen worden de basisvaardigheden en basiskennis getoetst. Doel hiervan is te zien van mannen geschikt is voor de bouw en de informatie te kunnen gebruiken voor het opleidingsprogramma.

Met een VMBO diploma volgt instroom op niveau 2 van de basisberoepsopleiding BBL. Indien je niet voldoende hebt voor de opleiding, zal worden bekeken of er mogelijkheden zijn voor een verkort bijscholingsprogramma.