Voorwaarde voor het inlenen van leerlingen is dat uw bedrijf door SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend is als leerbedrijf.

Erkenning als leerbedrijf
Deze erkenning houdt in dat uw bedrijf beschikt over een opgeleide leermeester en in de normale werkzaamheden voldoende opleidingsmogelijkheden heeft voor leerlingen.
 
Voor het verkrijgen van een erkenning kunt u zich aanmelden via de website van SBB
Klik hiervoor op onderstaande link:

Aanvraag erkenning S-BB

Facturering en tarieven
SSPB brengt u alleen de gewerkte uren in rekening.
De facturering vindt plaats aan de hand van weekrapporten welke de leerlingen in moeten vullen en die door u of een medewerker van uw bedrijf, voor akkoord dienen te worden ondertekend.

De inleentarieven worden vastgesteld door het Bestuur, waarbij rekening wordt gehouden met de aanpassingen in de Bouw CAO.
Voorzover van toepassing worden de tegemoetkomingsgelden vanuit de bedrijfstak en de bijdrage WVA (Wet Vermindering Afdracht) verwerkt in het inlenend tarief. Dit is eveneens van toepassing op de subsidieregeling Praktijkleren, die per 1 januari 2014 de WVA vervangt.
De tarieven zijn op te vragen bij de SSPB. De BTW is verlegd.

Alg.voorwaarden_opleidingsbedrijf_Bouw__Infra
Vastgesteld in de ALV Vakgroep Opleidingsbedrijven Bouwend Nederland
d.d. 18 november 2009.

Meld je aan als leerbedrijf