Zoeken

Login huidige bedrijven

Login NaamWachtwoord
Wachtwoord vergeten?
SSPB Groningen

Hoofdvestiging
Praktijkcentrum Bouw
Middenstraat 11 te Sappemeer

Nevenvestiging
van Heekstraat 5 te Assen
Sportparklaan 5B
Stadskanaal.
(Locatie ROC Noorderpoort)
Postadres
Postbus 182
Postcode 9600 AD
Hoogezand
T: 0598 – 399590
F: 0598 – 390604
E: info@sspbgroningen.nl

Voorwaarden en informatie

Voorwaarde voor het inlenen van leerlingen is dat uw bedrijf door SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend is als leerbedrijf.

Deze erkenning houdt in dat uw bedrijf beschikt over een opgeleide leermeester en in de normale werkzaamheden voldoende opleidingsmogelijkheden heeft voor leerlingen.
 
Voor het verkrijgen van een erkenning kunt u zich aanmelden via de website van SBB
Klik hiervoor op onderstaande link:

Aanvraag erkenning S-BB

Facturering en tarieven

SSPB brengt u alleen de gewerkte uren in rekening. 
De facturering vindt plaats aan de hand van weekrapporten welke de leerlingen in moeten vullen en die door u of een medewerker van uw bedrijf, voor akkoord dienen te worden ondertekend.
  
De inleentarieven worden vastgesteld door het Bestuur, waarbij rekening wordt gehouden met de aanpassingen in de Bouw CAO. 
Voorzover van toepassing worden de tegemoetkomingsgelden vanuit de bedrijfstak en de bijdrage WVA (Wet Vermindering Afdracht) verwerkt in het inlenend tarief. Dit is eveneens van toepassing op de subsidieregeling Praktijkleren, die per 1 januari 2014 de WVA vervangt. 
De tarieven zijn op te vragen bij de SSPB. De BTW is verlegd. 

Algemene voorwaarden opleidingsbedrijven. 
Vastgesteld in de ALV Vakgroep Opleidingsbedrijven Bouwend Nederland
d.d. 18 november 2009.